I biri kujton të madhin Ramiz Kuklecin

𝐔𝐫𝐢𝐦𝐞 𝐝𝐢𝐭𝐞𝐧 𝐞 𝐦𝐞̈𝐬𝐮𝐞𝐬𝐢𝐭 𝐝𝐮𝐤𝐞 𝐤𝐮𝐣𝐭𝐮𝐚𝐫 𝐭𝐞̈ 𝐠𝐣𝐢𝐭𝐡𝐞̈ 𝐚𝐭𝐚 𝐪𝐞̈ 𝐡𝐚𝐩𝐞𝐧 𝐞 𝐩𝐨 𝐡𝐚𝐩𝐢𝐧 𝐫𝐫𝐮𝐠𝐞̈𝐭 𝐞 𝐚𝐫𝐬𝐢𝐦𝐢𝐭 𝐝𝐡𝐞 𝐩𝐞̈𝐫𝐩𝐚𝐫𝐢𝐦𝐢𝐭 𝐤𝐨𝐦𝐛𝐞̈𝐭𝐚𝐫𝐞̈.𝐊𝐮𝐣𝐭𝐨𝐣

Lexo më tepër...