Së pari integrime ndërshqiptare, pastaj euroatlantike

Nuk mund flasim për integrime euro-atlantike etj kur nuk ka integrime ndërshqiptare ..kur ka paragjykime mure ndasi mes nesh .
Kur në vend të afrimit po largohemi me taksa në rrugë me pengesa në ekonomi të tregut etj
Po krijojmë hendeqe mes vete në vend urave ndërshqiptare e këtu nuk janë veç politikanet faktor por edhe populli që terë kohës rri duke krijuar përçarje e duke u hiqur si kozmopolitë .
Gjaku është derdhur dhe mundi i idealisteve me shekuj për bashkim dhe progresë mbarëkombëtar .

Leave a Reply