Dëshmori BEAT COLI shpallet Hero i Kosoves

?? H E R O i K O S O V E S ??
??B E A T MARTIN C O L I??
?? ?? L A V D I ????
Daja im te qofte lëhte dheu i Kosoves qe e dhe jeten për ketë toke Arbnore.

Veprimtari i ceshtjes kombëtare Anton Antoni shkruan në facebook për këtë ngjarje të shënuar .

Veprim i duhur i Presidentit Hashim Thaçi

Leave a Reply