Blerim Latifi Kuader i nivelit elitar botëror

Do ishte nder i madh dhe arritje për Kuvendin e Republikës së Kosoves të kishte deputet intelektualin e kalibrit botëror dijetarin patriotin prof.dr Blerim Latifi i dëshmuar si individ dhe familje .

Dhe z.Kadri Veseli i bën nder dhe subjektit PDK prania e tij , largepamesia ndershmeria dhe potenciali i tij shumëdimensional.

Shkëlqesia e tij z.Hashim Thaçi themelues dhe drejtues i UÇK ‘së lider boteror e kishte me vite pranë me këshillat e tij andaj Drenica Kosova mërgata le të votojnë Blerim Latifin dhe gjenialitetin e tij si shërbetor i popullit vegjelisë .

Leave a Reply