Jashar Salihu -ishte shembull se si duhet atdheu

Jashar Salihu -Shembulli se si jetohet dhe punohet për çeshtjën Kombëtare

Udhëheqesi i lavdishëm , ilegali i madh i burgosuri politik i pathyshëm diplomati poligloti Intelektuali dhe Gjenerali i madh i UÇK-së JASHAR SALIHU .
I pavdekshëm , jeta dhe vepra e tij madheshtore do jetoj përjetësisht ??✊
I dha kombit çdo gjë me familje , pa i marrë asgjë shembull dhe model se si duhet Shqipëria e shqiptarizma

Erald Selca

Leave a Reply