Veprimtari Anton Antoni na njofton për punën mbi Monografin e Gllogjanit

Sot me 16.10. 2022 në Gllogjan,
më Shkrimtarët më të mirë Agim Desku,
Ariana Bytyqi, Nezir Prokshi,
MONOGRAFI PËR GLLOGJAN – PEJË njofton në facebook pedagogu veprimtari n/kryetar i PSHDK Anton Antoni