Dëshmori BEAT COLI shpallet Hero i Kosoves

🇦🇱 H E R O i K O S O V E S 🇦🇱
🇦🇱B E A T MARTIN C O L I🇦🇱
🇦🇱 🇦🇱 L A V D I 🇦🇱🇦🇱
Daja im te qofte lëhte dheu i Kosoves qe e dhe jeten për ketë toke Arbnore.

Veprimtari i ceshtjes kombëtare Anton Antoni shkruan në facebook për këtë ngjarje të shënuar .

Veprim i duhur i Presidentit Hashim Thaçi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *