Një foto me vlerë e të madhit Naim Nimonaj

I vëllai Kushtrimi ka postuar një foto me vlerë të madhit Naim Nimonaj epror i UÇK -së figurë e lavdishme e saj

Kjo familje është zemra e UÇK-së me trima të rënë e të gjallë modest e me vlera pakufi me autoritet larte

Erald Selca