Adam Olluri dhe Unioni Global Alban në përkrahje të UÇK-së

Unioni Global Alban nga diaspora me krye me të nderuarin z.Adam Olluri janë tejet aktiv në mbrojtje të vlerave kombëtare dhe luftës çlirimtare të UÇK -së

Unioni Global Alban me datë 19 qershor ka aktivitet në Prishtinë dhe ftojnë rininë luftëtar qytetar të jenë pjesëmarres dhe kontribojnë me diskutime ide në të mirë të kombit

Përgatiti tekstin Erald Selca

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *