Të ruhet Policia jonë

Pa keqëkuptime po ju a ua rrokë rradakja truni qoftë polic , qoftë familjar të policëve dhe media kur postoni foto e të dhëna të policëve në detyrë .
A nuk bonë një moment me dal prej budallakit e bajraktarizmit jo ….!!!!!