Liria ka emër ajo është UÇK-ja thotë heroi i gjallë Artim Elmazi

“Nuk pendohem për atë që kam bërë, pendohem për atë që nuk e kam bërë, atëherë kur kam mund ta bëja.”
Shnet!!✊

LiriaKaEmërUÇK