Pandemi Fiktive-Opinion nga Mr.Florent Selca

PANDEMI FIKTIVE

Udhëheqësit evropian, me apo pa qëllim, po alarmojnë qytetarët e vendeve të tyre. Në njërën anë bëjnë thirrje për qetësi dhe shmangeje të panikut, e në anën tjetër i mbyllin shkollat, bllokojnë bizneset, ndalojnë qarkullimin, duke manifestuar një rrezik global të shkallës së parë. Këtu fjalët dhe veprimet janë në kundërshtim radikal me njëra tjetrën.
Po të mos e alarmonin situatën këta udhëheqës, ky “fenomen” as që do egzistonte e lëremë të bëhej pandemi.
Gripi i zakonshëm është shumë më tepër ngjitës dhe i rrezikshëm se sa ky far coronavirusi madhështor.
Vdekjet nga: gripi, tifoja, leukemia, kanceri, aksidentet rrugore, diabeti, hipertensioni, hemoragjia celebrale, problemet me zemër, madje edhe në gjumë, vdesin më shumë njerëz se sa nga ky “virus”.
Planeti, po shërben si laborator, ku njerëzit janë kavje eksprimentuese.
Ky virus në vetvete është me rrezikshmëri të pa përfillshme, por pasojat nga ky alarm fiktiv do jenë evidente.
Ekonomitë e shumë vendeve do pësojnë kolaps dhe kjo do të sjellë domosdoshmërisht një Rend të Ri Botëror.
Të varfërit dhe ata që i takojnë shtresës së mesme do të varfërohen edhe më shumë.
Disa shtete, (nëse kjo situatë vazhdon) do të falimentojnë dhe do t’i nënshtrohen ndihmave që do ju ipen nga shtetet fuqi-plote. Kjo do sjellë humbjen e pavarësisë jo vetëm ekonomike, por edhe juridike të shumë shteteve që mbahen me këmbë të qelqta.
Ky Rend i ri botëror, do imponoj një luftë më të ashpër ekonomike dhe do të instaloj një botë më të varfër ekonomikisht.
Pra, ne po përballemi me një luftë që do ketë pasoja të rënda ekonomike, e jo me një virus që do ketë pasoja fatale në jetën njerëzore.

Florent Selca

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *