Tre ranë , mijëra u ngritën

Tre ranë mijëra të tjerë u ngritën në Flakën e Janarit kujtojmë, Kadri Zeken Jusuf e Bardhosh Gërvallen figura legjendare të ilegales dhe rezistences antijugosllave.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *