Baca Imer Llugiqi përjetësisht do kujtohet për veprat e mira dhe vlerat e tij të panumërta

Kanë kaluar me shumë se 3 muaj që baca Imer Llugiqi ndërroi jetë një emër i respektuar në familje Prishtinë dhe kudo me vlerat e tij të shumëfishta njerëzore , morale kombëtare edukative i cili ndërtoi një familje model për të mirë .

Burra gjenerata e baces Imer ndërtuan një Prishtinë një Kosovë me duart e tyre të arta , me djersen e tyre në ndërtimtari dhe gjithmonë familjes dhe kombit i qëndruan afër me terë potencialin e tyre .

Baca Imer ,edhe vitet ma të rënda të okupimit serb edukoi arsimoi fëmijët të cilët sot janë të zot dhe sukseshem në fushat e tyre dhe të respektuar në opinion gjithëandej

E terë familja i ka qëndruar afër edhe në sfidat më të rënda jetesore e shendetsore të çmuarit prindit shembullor baces Imer

Kur familja është plotë në paqe mirëqenie dhe begati edhe prindërit janë të kënaqur madje edhe kur na shikojn nga qielli

Përjetë në mendjet dhe zemrat tona baca Imer

Për Janina Press shkroi E.S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *