Opinion nga Pedagogu Floren Selca

Me sfond të zi por me faqe t’bardhë, e realizova këtë foto në shkollën time.
Qeveria na ka shpallur luftë, e ne po rezistojmë me dinjitetin tonë.
Nëse rebeloheni kundër diturisë, po bëni paqe me krimin.
Pa paga, por plot besim në rrugëtimin tonë të shenjtë.