Të depolitizohet çdo institucion publik !

Duhet të depolitizohet administrata publike , policia arsimi gjyqësia sistemi i drejtësisë .
Ne jemi dëshmitar që në Kosovë , Shqipëri IRJM etj as punëtor teknik nuk mund punesohesh nese nuk do partia në pushtet lokal ose qëndror prandaj jemi në këtë kaos