Vështrim nga Faton Klinaku

Në luftë, por edhe pas lufte, vdekjen tonë e ka mirëpritur armiku dhe bashkëpunëtorët e tij.
Fatkeqësi është nëse të njëjtit kanë zënë pozita në shtet dhe punojnë për dreqin e të birin.