Driton Kuka për ne stërvitja është çdo gjë

Ne bajmë greva duke stërvit në borë e shi!
Çdo mëngjes e çdo mbramje deri në 8 orë në ditë!
Pakënaqësi kemi të gjithë por puna sduhet ndal kurrë e asnjëherë,ta bajmë Kosovën më të fortë me punë e përkushtim?

Leave a Reply