Shoqëria Lëvizja zgjedh organet drejtuse në Zvicër

Njoftim për përmbylljen e procesit zgjedhor në Kuvendin e Dytë të Degës në Zvicër të shoqërisë «Lëvizja»

Kuvendi i Dytë i Degës në Zvicër të Shoqërisë «Lëvizja» zgjodhi Këshillin e ri Drejtues në përbërje prej 13 vetave.

Pas propozimeve në Kuvend anëtarë të Këshillit Drejtues të Degës në Zvicër të Shoqërisë «Lëvizja» u zgjodhën këta:

Haki Morina; Agush Buja; Arben Krasniqi; Zarije Bajrami; Agron Gërvalla; Nimon Krasniqi; Sejdi Gega; Isuf Sherifi; Basri Misini; Abdylmexhit Karaga; Ismajl Kuçi; Gani Vlahna; Luan Xhemajli

Kryetari i i deritashëm i Degës në Zvicër, njëkohësisht edhe Nënkryetar i Shoqërisë «Lëvizja», z. Adnan Asllani u emërua nga Kuvendi si Kryetar nderi i Degës. Ai për shkak të angazhimeve tjera nuk kishte mundësi të kandidonte sërish për të qenë pjesë e Këshillit Drejtues.

Pas përfundimeve të punës së Kuvendit, Këshilli i ri Drejtues zgjodhi edhe kryesinë në përbërje prej 5 vetave:

Kryetar: Agush Buja
Nënkryetarë: Sejdi Gega dhe Agron Gërvalla
Sekretar: Haki Morina
Arkatar: Luan Xhemajli

Würenlos (Zvicër), 23.02.2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *