Imami i shquar Bekim Jashari është pranë çdo kategorie të popullit

Kategoritë e veçanta janë përgjegjësi e të gjithëve ne shoqerine tone. Institucionet ne pergjithesi dhe gjithe ne duhet te angazhohemi per mireqenien e kategorive specifike per te qene prane tyre.
Me Halilin dhe Fatmirin jemi shok te mire.!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *