Fronti Popullor në Kosovë vazhdon ta mbajë në nivelet më të larta emrin e Enver Hoxhes

Fronti Popullor me seli në Ferizaj të Shqipërisë , me aktivitetet e tyre të panumërta me forca vetanake me vullnetin dhe punën e çeliktë të strukturave drejtuse Kryetarit çmuar Agim Xhigoli me bashkëpuntorë z.Erald Selca sekretar i parë dhe me bacen Syle Qeriqi etj po e mbajnë larte e me larte emrin e Enver Hoxhes dhe po mbajne gjalle ne kujtese aktivitetet kombëtare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *