Opinion nga mërgimtari atdhetar z.Besmir Qalaj

Shqip / Français

Njohuri, para, pasuri.

Dhënia e parave popullit, është të ndash buxhetin e një pushteti.

Me i dhënë njohuri popullit është të shumëfishosh buxhetin e një pushteti në shërbim të popullit.

Refuzimi për të arsimuar popullin është krim.
Të falsifikosh informacionin nuk është vetëm të jesh informator (gazetar, medie) i keq, por është të jesh bashkëpunëtor i krimit, pra kriminel.

Brez pas brezi, ne si shqiptar, jemi sfiduar me kriminelë. I dallohëshim nga pamëshirshmëria e tyre për të mos na lënë të lirë të arsimohemi.

Kush do ta kishte menduar? Pas kaq shumë gjak të derdhur që do të na duhej të merreshim përsëri me të njëjtin lloj krimineli? Këtë herë një kriminel nga brenda, një kriminel diskret, një kriminel mashtrues, një kriminel i pranishëm në mesin tonë. E lexojmë, e dëgjojmë, informohemi nga ta gjithë ditën. Një kriminel koprrac për të cilin pasurimi personal është më i nevojshëm se sa mungesa ndjeshmërisë për një familje që nuk ka ngrënë për dy ditë.

Një kriminel i rrezikshëm, i zgjuar, i cili e kuptoj se jetëgjatësia e pasurimit të tij do të arrihej vetëm nëse ai mbështetej nga një pushtet kriminal.

Populli ka vështirësi të zgjohet, pra kriminelët vazhdojnë t’i përkundin dhe ti vënë në gjumë.

Zgjohuni. Luftoni në mënyrë që të dilni nga ky makth i keq. Ngritëni zërin tuaj. Thuajuni mjaft më.

Nëse është e nevojshme ti ndalojmë këta kriminelë me një armë, atëherë mos harroni qe arma më e qëlluar është njohuria.

Paratë do të vijnë, por vetëm përmes pasurisë së njohurive tuaja.

BOJKOT RTK, KLAN, T7, ZËRI, EXPRESS….

Besmir Qalaj


Le savoir, l’argent, la richesse.

Donner de l’argent au peuple , c’est diviser le budget d’un pouvoir.

Donner de la connaissance au peuple, c’est multiplier le budget d’un pouvoir au service du peuple.

Refuser d’instruire le peuple, c’est un crime.
Fausser l’information, ce n’est pas seulement être un mauvais média, c’est être complice d’un crime, donc un criminel.

Les criminels, on les as côtoyé génération après génération. On les repérait par leurs acharnements à nous interdire de nous instruire.

Qui aurait cru ? Après tant de sang sacrifié qu’à nouveau nous aurions à faire au même type de criminel ? Cette fois un criminel de l’intérieur, un criminel discret, un criminel trompeur, un criminel présent à nos côtés, nous le lisons, l’écoutons, nous nous informons de lui toute la journée. Un criminel avare pour qui l’enrichissement personnel est plus nécessaire qu’un repas d’une famille n’ayant pas mangé depuis deux jours.

Un criminel dangereusement malin, qui a compris que la longévité de son enrichissement se ferait uniquement s’il était épaulé d’un Etat criminel.

Le peuple peinant à se réveiller, les criminels continuent à les bercer et les endormir.

Réveillez-vous. Battez-vous afin de sortir de ce mauvais cauchemar. Criez votre mal-être. Dites stop.

S’il faut arrêter ces criminels avec une arme, alors rappelez-vous que le savoir en est une.

L’argent viendra, mais que par la richesse de votre savoir.

BOYCOTT RTK, KLAN, T7, EXPRESS, ZËRI…

Besmir Qalaj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *