Takime me popullin të Enver Hoxhes së madh(Foto)

27 Maj 1969. Shoku Enver Hoxha shkon në haurin e Zhazhës të Mashkullorës, ku luftoi trimërisht çeta e Çerçiz Topullit. Atje u takua përzëmrsisht me bashkëkoësin e Çerçizit, veteranin Vehip Myrtaj dhe popullin e fshatit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *