Lahi Brahimaj uron Sylejman Selimin për lirimin e tij

Kthimi në liri për çlirimtarët është jo vetëm drejtësi, por para se gjithash është vlerësim i idealit. Rrugëtimi krah për krah për lirinë e vendit është ideali i përbashkët për drejtësinë që duhet të vendoset për çlirimtarët.

Kush më shumë se çlirimtarët e din vlerën e lirisë?! Por, edhe kush më shumë se populli e vlerëson dhe i gëzohet lirisë dhe lirimit të çlirimtarëve!

Në shpatulla të njëri-tjetrit qëndruam dhe u mbështetëm në rrugën e lirisë, po kështu duhet të qëndrojmë për të prezantuar pastërtinë e çlirimtarëve dhe të drejtën për liri.

Edhe vet liria ishte e vonë, e për çlirimtarët pastërtia për luftën ende po vazhdon. E drejta na solli lirinë. Kjo e drejtë do të pasqyrohet edhe për luftën çlirimtare.

Leave a Reply