Kombëtarja të jetë unike

Kombëtarja jonë përballët me Turqit dhe Andoren në datat 22 Mars dhe 25 Mars dhe ne duhet lypim maksimumin .

Duhet ruajt klima pozitive , duhet respektu hierarkia dhe disiplina .

Leave a Reply