Enveristët dhe Kryetari i Frontit Popullor Agim Xhigoli urojnë 5 Majin Ditën e Dëshmorëve

Enveristet dhe lideri kryetari i Frontit Popullor shoku Agim Xhigoli me staf tij urojnë 5 majin ditën e deshmoreve të cilen e vendosi baba i shqiptarisë Enver Hoxha

Lavdi dëshmorëve

Liri Çlirimtarëve

Leave a Reply