Jeto më mirë Kompleksi Trea

JETO, pa brenga se nuk paguan INTERES!

Një jetë përallore, në vendin magjik për ta jetësuar Kompleksin më të veçantë në Republikën e Kosovës!
“Kompleksi TREA” Buzë Prishtinës.

Direkt nga ERTA INVEST, vetëm 20% pjesëmarrje dhe 80% e vlerës së banesës paguhet me këste mujore deri ne 180 muaj( 15 VITE). PA INTERES!

+38345455155
+38349604050

Bashkëpronar të këtij biznesi janë të nderuarit z.Mustaf Grainca dhe z.Arlind Zeqiri biznismen me emër në Diasporë

Prishtinë #Kalabri #ErtaInvest #KompleksiTREA

architecture #building #residence #engineering #luxuryrealestate