Visar Dili nga AAK me iniciativë kundër shtrenjtimit të energjisë

Fillimosht kampanja eshte virtuale, percilletvme hashtag pastaj do pasojne disa aktivitete ne terren dhe nese nuk mirrenbmasa do te pasoje me thirrje per proteste

visar Dili eshte aktivist politik, nenkryetare i rinise se AAK se si dhe njeri nder aktivistet qe ka inicu pwticionin per trustin!
Ka qene aktivist i vetvendosjes per 12 vite, anetare i OJQ Assist Kosovo.
Psikolog me profesion