Mr.Ukshin Hoti për UÇK-në

ÇKA THOTË UKSHIN HOTI PËR UÇK-në?

Ukshin Hoti duke i shkruar Kadaresë, nga burgu për UÇK-në thotë: „E besoj se nuk është në natyrën e njeriut dhe as të kombit të pajtohet me statusin e robit. Jam plotësisht i vetëdijshëm se ajo, UÇK-ja, solli me vete jo vetëm ndikimin rrënjësor në realitetin politik shqiptar dhe jashtëshqiptar. . . “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *