Veprimtari Anton Antoni me shok pajtojn dy familje të nderuara

Sot në PAJTIMIN e dy familjeve!
Familja🇦🇱GJOKAJ 🤝 Familja🇦🇱MARKAJ,
Ju faliminderit shumë
ketyre dy familjeve 🇦🇱🇦🇱
Pjesemarres: ne ketë Pajtim ishin!
Ali R. Geci, Nike Froku, Pashk Krasniqi, Anton Antoni, Prend Mirdita, Gjon Pernokaj dhe Muse Bibaj, Shumë Respekte🇦🇱🇦🇱🇦🇱🇦🇱🇦🇱🇦🇱🇦🇱

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *