Opinion nga Muharrem Xhafa

Nuk “flasin” njerëzit?!

Për hir të së vërtetës, njerëzit flasin, madje jo pak! Po nëse shumë njerëz heshtin, kjo ndodh, sepse :
1
Njerëzve të thjeshtë nuk ua “var” kush!
2
Pushtetin e kanë në dorē jo atdhetarët, po tradhtarët!
3
Medjen e kanë në dorë shërbêtorët e tradhtarëve!
4
Armët dhe shteti janë në duart e kriminelëve!
Njerëzit duhet më shumë të veprojnë se të flasin!
Më 13.8.2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *