Veprimtari i çeshtjës Kombëtare z.Esat Halilaj një jetë angazhim për Bashkim Kombëtar

Veprimtari i shquar i çeshtjës kombëtare nga bastioni i shqiptarizmes Gllogjani i Deçanit shoku vëllau ynë mërgimtari z.Esat Halilaj ka një jetë me familje angazhim për liri , çlirim dhe Bashkim Kombëtar për ideal flamur dhe Shqipëri

Burra të tillë nderojnë kombin tonë , familja baces Esat dha dëshmor të famëmadhes UÇK së si Orhan Halilaj dhe Enver Halilaj që ranë dëshmor të shkolla Gllogjanit heroik, poashtu ishte magje e luftes dhe me shumë trima kjo familje emblematike e Shqipërisë

Veprimtari shquar Esat Halilaj është njeri modest unifikues mes shqiptarëve dhe që terë jetën ka ndihmuar kontribuar për arsimin shqip LPK UÇK dhe luftërat tjera çlirimtare duke kontribuar me terë qënien e tij

Është emër i dashur dhe respektuar kudo nga qarqet patriotike dhe hero i heshtur

Krahas dëshmorëve invalideve veteraneve duhet ti nderojmë dhe veprimtarët tanë sepse janë thesar kombëtar i yni

Erald Selca